O nas

FIRMA

Zajmujemy się importem wysokiej klasy komponentów form wtryskowych. Służymy naszym klientom pomocą
techniczną i doradztwem na każdym etapie produkcji formy.
Firma powstała 9.05.1990 r. jako Ośrodek Techniczny A.Marciniak. Stanowi kontynuację tradycji przemysłowej w rodzinie Andrzeja i Zdzisława Marciniaków (patrz: historia).

Firma działa obecnie pod nazwą A.Marciniak OT Sp. z o.o. i zajmuje się prowadzeniem przedstawicielstw zagranicznych; włoskiej firmy THERMOPLAY – producenta wysokiej klasy renomowanych systemów gorąco – kanałowych do form wtryskowych; włoskiej firmy Vega – znanego producenta siłowników hydraulicznych do form; niemieckiej firmy Hotset – producenta wysokiej klasy elementów grzejnych; niemieckiej firmy WEMA – producenta grzałek i opasek termoizolacyjnych do wtryskarek i wytłaczarek; amerykańskiej firmy Progressive Components – producenta innowacyjnych elementów przydatnych w budowie form wtryskowych; włoskiej firmy Ermanno Balzi – producenta bezgwintowego systemy przegród i korków wodnych. Dewizą firmy jest udzielanie klientowi wszelkiej możliwej pomocy – od doradztwa konstrukcyjnego, poprzez szkolenie w zakresie montażu do szybkiego serwisu. Ufamy, że doświadczenie techniczne firmy, solidność w interesach, jak również specjalna atmosfera charakterystyczna dla firm rodzinnych znajduje uznanie w oczach naszych klientów.

 

HISTORIA

Firma powstała 9.05.1990 r. jako Ośrodek Techniczny A.Marciniak Sp. z o.o. - kontynuatorka tradycji przemysłowej w rodzinie Andrzeja i Zdzisława Marciniaków. Antoni Marciniak (ojciec Zdzisława i dziadek Andrzeja) rozpoczął działalność przemysłową w roku 1910 od niewielkiego zakładu.

W okresie międzywojennym firma przeżywała bardzo szybki rozwój, by w 1938 roku osiągnąć blisko 900- osobowe zatrudnienie w branży elektrycznej. Jej produkcja obejmowała oświetlenie domów, pałaców, ulic, kopalń, lotnisk, samochodów- Fiat oraz motocykli – Sokół. Po wojnie, fabrykę odebrano prawowitemu właścicielowi, co było bezpośrednim powodem Jego szybkiej śmierci.

Pomysłodawcą powstania Ośrodka Technicznego A.Marciniak był Andrzej Marciniak – wnuk Antoniego, doktor nauk technicznych, specjalista w zakresie materiałoznawstwa i obróbek cieplno- chemicznych. Wraz z ojcem- światowej sławy profesorem w zakresie przeróbki plastyczne i żoną- starszym asystentem Instytutu Chemii Przemysłowej, specjalistką w zakresie przetwórstwa wtryskowego tworzyw sztucznych zarejestrował nową firmę jak wspomniano wyżej 9 maja 1990 roku.

Firma rozpoczęła działalność gospodarczą 1.02.1991 r. jako ośrodek konstrukcji urządzeń specjalnych dla przeróbki plastycznej oraz centrum doradztwa technicznego. W końcu roku 1991 odkupiono urządzenie do azotowania jarzeniowego (pomysłu i konstrukcji Andrzeja Marciniaka w czasie pracy na P.W.) i rozpoczęto świadczenie usług w zakresie tej obróbki cieplno-chemicznej. Wyjazd na targi przetwórstwa tworzyw sztucznych w Mediolanie zaowocował nawiązaniem współpracy z niemiecką firmą EOC Normalien.

Od 1992 roku Ośrodek Techniczny zorganizował wraz z EOC szereg konferencji, seminariów i szkoleń dla kadry inżynierskiej. Ze względu na bogate doświadczenia techniczne (3 główne nagrody MISTRZA TECHNIKI, dwie zdobyte przez prof. Zdzisława Marciniaka, trzecia przez dr Andrzeja Marciniaka) od początku swojego istnienia Ośrodek Techniczny prowadził bardzo bogatą działalność szkoleniową. Rozpropagował na polskim rynku stale narzędziowe wyższej jakości, nowoczesne obróbki cieplno-chemiczne, przeszkolił znaczną liczbę inżynierów w zakresie konstrukcji form wtryskowych i stosowania gorących kanałów.

Wydano książkę prof. Z. Marciniaka „Technologia wytłoczek i konstrukcja tłoczników” oraz „Konstrukcję tłoczników” stanowiącą kompendium wieloletnich doświadczeń autora w tej dziedzinie. W latach 1992-2007 firma rozwinęła działalność usługową w zakresie azotowania jarzeniowego, przybyło urządzeń, opracowano nowe technologie np. azotowania zachowującego poler powierzchni poddawanej obróbce. Przy azotowni otwarto punkt mikroregeneracji form i narzędzi.

W marcu 2007 roku wraz ze zmianą siedziby firmy uległa zmianie jej nazwa. Firma działa obecnie pod nazwą A.Marciniak OT Sp. z o.o.

Niespodziewana, tragiczna śmierć jej założyciela i prezesa doktora Andrzeja Marciniaka w dniu 3 października 2007 roku spowodowała zamknięcie azotowni ze względu na fakt, że tyko On był gwarantem ciągłego postępu w tej dziedzinie, autorem rozwiązań aparaturowych i technologicznych. Obecnie firma jest prowadzona przez Adama Marciniaka (syna Andrzeja) i Marylę Marciniak i koncentruje się na prowadzeniu przedstawicielstw zagranicznych i propagowaniu nowych rozwiązań technicznych w zakresie produkcji form wtryskowych.